มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานความดัน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโคก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น