มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเจาะเลือดหาสารตะกั่วในพื้นที่ตำบลนาโคก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น