มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ควบคุมโรคไข้เลือดออก








ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น